Eldningsförbud i Tingsryds kommun

Hög brandrisk råder i skog och mark.

Länsstyrelsen har beslutat om generellt eldningsförbud i Kronobergs län sedan den 18 maj och tills vidare.

Eldningsförbudet innebär att det råder förbud mot allt uppgörande av öppen eld utomhus, även i iordninggjorda eldstäder på marken om dessa inte har godkänts av räddningstjänsten.

Eldning med träkol och briketter är tillåten i camping och -trädgårdsgrillar på ben eller motsvarande anordning för matlagning som inte kan överföra värmen till brännbart underlag, under förutsättning att försiktighet iakttas.

Vid eldningsförbud råder även förbud mot användning av pyroteknisk utrustning utomhus.

Undantag från generellt eldningsförbud kan göras av kommunen. Mer information på länsstyrelsens hemsida.

Länsstyrelsen i Kronoberg har ständig uppdaterad information om läget gällande brandrisken.