Eldningsförbudet har upphört

Länsstyrelsen har beslutat att häva eldningsförbudet i Kronobergs län.

Förbudet upphör att gälla från och med fredag 5 juli 2019 klockan 10.00.

SMHI:s prognoser för de kommande dagarna anger att det är låg brandrisk att vänta.

Eldningsförbudet i Kronobergs län infördes den 24 juni och har nu upphävts.

Mer information på länsstyrelsens hemsida HÄR.

Die Bezirksregierung Kronoberg hat zur Zeit kein generelles Verbot für offenes Feuer (Lagerfeuer) erhoben.

The County Administrative Board has not decided about any general prohibition to light fires