Elljusspåret i Väckelsång är räddat

Markägarna och Tingsryds kommun har kommit överens om ett nyttjandeavtal gällande elljusspåret i Väckelsång. Avtalet innebär att kommunen nu kan rusta upp och låta medborgarna använda det cirka två kilometer långa motionsspåret.

Tingsryds kommun kommer att sätta upp skyltar med information om och kring motionsspåret. Markägaren har rätt att använda spåren för skogstransporter, men ska innan det sker kontakta kommunen.

Avtalet sträcker sig i tio år från och med 1 november 2017 och kostar kommunen 448 kronor per år.