Elsa - mitt i coronas öga

Som en storm, så beskriver Elsa Bengtsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, coronapandemin. - Det har varit fruktansvärt intensivt! Vi var inte beredda på den. Det var oerhört mycket att sätta sig in i och hantera och är fortfarande, säger Elsa Bengtsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, i Tingsryds kommun.

Coronapandemin nådde Tingsryd 18 april och som MAS i kommunen har hon ett särskilt medicinskt ansvar för att patienter får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård. Att rutiner skapas kring kontakten med läkare, smittskydd, läkemedel samt att det informeras och kommuniceras ut till berörda.

När coronapandemin kom så arbetade Elsa Bengtsson som MAS 40 procent.  Övrig tid som sjuksköterska på det särskilda boendet Solhaga i Väckelsång.

Det blev omöjligt för henne att sköta båda uppdragen. Det kom så mycket information som skulle hanteras och att hitta lösningar på problem som dök upp, få fatt i skyddsutrustning och handsprit. Det hon inte hann på dagen fick hon ta på kvällen. En del var akuta, andra krävde eftertanke. Telefonen ringde oavbrutet, drygt 200 mejl att besvara dessutom alla möten.

Under mars jobbade Elsa Bengtsson 11 timmar per dag. För att anpassa arbetstiden gick hon upp till 80 procent. Det höll inte, så från 1 april blev det 100 procent. I juni stabiliserades läget och en känsla av vardag infann sig.

Vi har fått många nya rutiner och kontroll på verksamheterna. Istället kommer andra saker in som att hantera synpunkter och att uppdatera rutiner, kontroll över läkemedelshantering, alla avvikelser och uppföljningar.

Nya riktlinjer och bestämmelser från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen måste hanteras.

Exempelvis provtagning på omsorgstagare. Hur det ska organiseras, när ska proven tas, hur ofta och av vem. Information till medarbetarna, hur vi ska arbeta, att riktlinjer och bestämmelser följs.

Psykisk påfrestning kring smittan

Otryggheten i samband med corona, att man kan vara smittbärare trots ringa symptom, är något som påverkar psykiskt.

En del har hosta normalt, det kan vara allergi eller annan bakgrund, men vid coronapandemin ifrågasätts man och blir själv osäker. Det finns också en ökad misstänksamhet bland kollegorna vilket skapar osäkerhet.

Information har kommit från många olika håll och ändras så det har varit och är svårt att förhålla sig till och sortera. Det är en utmaning eftersom vi alla tar till oss information på olika sätt.

Krävs en enorm tillit och trygghet hos individen för att stå stadigt i det flödet eftersom något som sägs en dag är precis tvärt om nästa dag. Därför har det varit och är viktigt att cheferna på respektive enhet uppdaterar sin personal med information på möten och vid rapportering.

Skyddsutrustning

Allt arbete kring skyddsutrustningen, om och vilken har också varit omfattande och det har varit oerhört många frågor kring det. Vad gäller, hur ska den tas fram? Vad finns i lager och vad ska beställas? Ska det göras gemensamt med övriga kommuner i Kronoberg eller via länsstyrelsen. Olika säger olika och utrustningen har svårt att komma fram.

Personalen har också fått hantera rutiner kring att ta på och av skyddsutrustningen, otympligare att arbeta med, det blir varmt och opraktiskt. En del av personalen har också fått andningsbekymmer genom att en ökad användning av handsprit och ytdesinfektion, det är starkt att andas in och kan ge hosta.

Positivt i cornas spår

Samarbetet i MAS-nätverket med övriga kommuner i Kronobergs län har varit ett stort stöd.

Tidigare träffades vi en gång i månaden, nu är det flera gånger i veckan över Skype. Även samverkansmötena på kommun har varit värdefulla.

 

Det goda arbetsklimatet ger energi att jobba vidare.

Coronapandemin har påverkat oss alla. Det är och har varit väldigt tufft för personal, boende och anhöriga. Men det finns också positiva effekter i arbetet med corona.

Vi har kommit varandra närmare i de olika verksamheterna och det ger en styrka. Vi har blivit mer hjälpsamma över gränserna. Ökad kommunikation, att hitta lösningar på problem. Det gäller både personal och materiel.

Stor erfarenhet i yrket

Elsa Bengtsson kommer ursprungligen från Blekinge och har arbetat som sjuksköterska i 40 år inom bland annat kirurgi och medicin. Under 15 år som chef och de senaste fyra åren som sjuksköterska i Tingsryds kommun. Den erfarenheten har hon tagit med sig i sitt arbete som MAS, men som alla andra var hon inte beredd på coronapandemin.

Hon gör som hon lär ut gällande de basala hygienrutinerna.

Coronaviruset gillar inte tvål och vatten, så det enklaste är att fortsätta att tvätta händerna. Men även att hålla avstånd och stanna hemma om man känner sig de minsta sjuk, säger Elsa Bengtsson.

Hur hon klarar av att hålla sig frisk själv

Jag är noga med maten, att ta lunchrast oavsett arbetsbelastning. Promenader eller löpträning som är en bra tid för reflektion och återhämtning samt att sova. Givetvis att tvätta och sprita händerna, och att hålla avståndet. Jag handlar mycket över nätet nu och undviker nya kontakter.

Målsättningen har varit att vi ska fixa det här med så få sjuka som möjligt.

Tyvärr så kommer vi ha fortsatt problem med coronaviruset och covid-19 fram till dess vi har fått ett vaccin. Tack vare att vi blir allt bättre på de basala hygienrutinerna, tvätta händer och hålla avstånd, så hanterar vi också smittan bättre. Det blir också Elsa Bengtssons sommartips!

Viktigt att ta vara på sommaren, så gå ut i solen och njut!