En turbulent tid blir nu julefrid!

Det kan konstateras att landets politiker jobbat för högtryck sedan valet i september. På alla nivåer, riksdag, regioner och i kommunerna, har det skett stora förändringar med majoritetsändringar och en mycket oklar politisk situation. Helt klart påverkas vi på kommunal nivå av den turbulens som råder i Stockholm. Det känns dock betryggande att kunna säga att vi i Tingsryd även denna mandatperiod har en grund i en stabil majoritet som har ett mycket gott samarbete och en övergripande samsyn kring de frågor som Tingsryds kommun står inför de kommande åren.
Jag brukar säga att vår kommun måste få utvecklas. Utveckling sker genom tillväxt. Tillväxten får vi genom inflyttning av människor som vill bo och arbeta hos oss. Inflyttningen ger tillväxt och nya arbetstillfällen. Vår utmaning under nästa år är att få snurr på byggandet av fler bostäder.

Även året 2014 har varit mycket händelserikt i vår kommun! Bland höjdpunkterna finns invigningen av AMB med musikskolans nya lokaler och konsertsalen Gibson Auditorium. AMB har även byggt första etappen av sitt elevboende och är på väg att ta över driften av Tingsryds hotell. Alla nya ungdomar som nu syns i på gatorna i Tingsryd och på olika musikarrangemang runtom oss innebär en helt ny aktivitet och föryngring i kommunen. Jag hoppas våra företagare tar emot bollen och möter den efterfrågan som nu finns på en studieort med olika verksamheter som café, matställen och varför inte en pub. Alla våra ungdomar, nya som gamla, behöver sådana samlingsplatser.

Vi har också tack vare snabba beslut fått möjlighet att göra klart hela Sydostleden med asfaltering i hela dess sträckning genom kommunen. En helt ny gång- och cykelväg mellan Tingsryd och Urshult invigdes i december som en länk i Sydostleden. Leden är medfinansierad av EU med syftet att skapa en cykelled av internationell klass. Vi har här ryggraden i en satsning på turismen som ger stora förutsättningar för våra turistföretagare att kunna växa och bygga upp nya verksamheter längs leden. Samtidigt har ett antal mindre cykelrundor i kommunen rustats upp och fått ny skyltning. När nationalparken Åsnen väl invigs 2017 får Urshult och Sirkön sin plats som en av portalerna till nationalparken.

Med färdigställandet av äldreboendet Örnen under hösten 2015 slutförs så den sista delen av våra större byggprojekt. Örnen kommer för lång tid framöver att vara flaggskeppet i vår äldreomsorg. Alla dessa satsningar har givetvis krävt stora ekonomiska insatser och en hel del politiskt mod att våga satsa just då tillfället ges. Vi har nu en period framför oss då vi måste samla i ladorna för att kunna upprätthålla den goda kommunala service vi har. Det är även viktigt att en kommun har det ekonomiska utrymmet att kunna ta sådana tillfällen i flykten som Sydostleden med flera. En ledstjärna i mitt arbete har varit att få kommunens service att komma närmare invånarna och att den blir både lättillgänglig och lätt att förstå sig på. Vårt medborgarkontor är en mycket viktig del i det arbetet. Vårt utvecklingsråd har under sitt första år visat hur värdefull kontakten med olika funktioner och organisationer i vårt samhälle är.

Vi har i dagarna haft årets och mandatperiodens sista kommunstyrelse. Vi hade engagerade debatter med voteringar där vi inte alltid var överens men där vi även kunde mötas och finna gemensamma lösningar. Det är just så politik fungerar som bäst! Det var också den sista kommunstyrelsen där jag haft förmånen att få sitta som ordförande. Jag är tacksam för ett av de mest givande och intressanta år jag fått uppleva som ordförande i kommunstyrelsen. Jag har mött ett otroligt stort engagemang och kunskap bland alla våra politiker och tjänstemän. En erfarenhet som inte många får uppleva och som lärt mig mycket och gett fantastiska minnen att ta med mig i arbetet på annan plats. Jag avslutade med att överlämna klubban till min efterträdare Mikael Jeanson och önskar honom nu ett innerligt lycka till!!!

Även i år kommer då till slut julhelgerna ! Låt oss glömma stressen och debatterna för ett efterlängtat och välförtjänt tillfälle till vila och eftertanke. Vi bör alla ta oss tiden att tända ett ljus och kura skymning. Trots allt som man tycker måste göras så är det viktigt att för en stund glömma alla måsten och stress och ta tillfället att bara njuta och koppla av med familj, släkt och vänner.

Jag vill ta tillfället att önska er alla i Tingsryds kommun en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR !!!
Patrick