En vecka fri från våld

För sjätte året i rad anordnas nu En vecka fri från våld. I Kronoberg samarbetar en rad aktörer för att uppmärksamma veckan under devisen Kronoberg fritt från våld.

En vecka fri från våld, som äger rum i samband med FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor den 25 november, är ett nationellt initiativ skapat av Unizon och MÄN. Initiativet stöds av Sveriges kommuner och regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna.

I Kronoberg arrangeras veckan genom initiativet Kronoberg fritt från våld, en samverkan mellan Barnahus, Brottsofferjouren Växjö, Familjefrid Kronoberg, Kvinnojouren Blenda, Kvinnojouren Märta, Länsstyrelsen i Kronobergs län, MÄN, Region Kronoberg, Resurscentrum Heder, Rädda Barnen, Växjö Zontaklubb samt länets kommuner.

Logga en fri vecka från våld

På Länsstyrelsen Kronobergs hemsida finns aktiviteterna i länet samlade: Aktiviteter vecka 47
Flera aktiviteter och föreläsningar kan man vara med på digitalt.