Energi- och digitaliseringsministern på besök i Tingsryd

Under onsdagen besökte energi- och digitaliseringsministern Khashayar Farmanbar Holtab i Tingsryd. Rundturens samtal handlade om energibranschen och vad som krävs för att möta dagens och framtidens elbehov.

På plats var bland annat Holtabs vd Patrik Persson och strategi- och affärsutvecklingschef Peter och Tingsryds kommuns kommunchef Christer Kratz och kommunalråd Mikael Jeansson.

Mikael Jeansson.

Mikael Jeansson.

- Det var ett mycket givande besök på ett företag
som är expansivt och arbetar med innovativa lösningar. Det är bra att ministern kommer ut på besök i landet och ser hur energibranschen
fungerar på olika platser och vilka behov som finns i landsbygdskommunerna, säger Mikael Jeansson.
- Vi upplever att ministern var imponerad av vad vi åstadkommer här på Holtab. Både vad gäller våra produkter och vårt hållbarhetsfokus som vi har med
solcellsanläggningen, elbilar och eltruck, säger Holtabs vd Patrik Persson.
Under besöket pratade man om det ökade behovet av el, tillståndsprocesser, förnybar el, kompetensbehov och elprisområdena och uppbygganden av dessa.

Rundvandring i Holtabs lokaler.

Rundvandring i Holtabs lokaler i Tingsryd.

- Det finns ett kompetens- och rekryteringsbehov inom energibranschen som vi vill hjälpa
till att möta i Tingsryds kommun.
Vi kommer diskutera frågan inom
politiken och se vad kommunen
kan hjälpa till med, säger Mikael Jeansson.

Ett annat lokalt ämne som ministern fick frågor om var den
luftburna 400-kilovoltsledningen mellan Nybro och Hemsjö som
Regeringen gav klartecken till i höstas. En process som pågått
sedan 2014. Tingsryds kommun och 60 andra aktörer och privatpersoner
har lämnat in ansökningar om rättsprövning till Högsta förvaltningsdomstolen.

- Både jag och ministern vill att vi ska ha mer och billigare el, här är vi överens. Men Tingsryds kommun och 60 andra privatpersoner och aktörer tycker att det kan göras utan att bygga en luftburen ledning. Vi har ju förespråkat att ledningen bör grävas ner, detta står vi självklart fast vid, säger Mikael Jeansson.