Ett förtydligande kring vårdboendet Rosenhill i Rävemåla

Vårdboendet Rosenhill vård och omsorg drivs i privat regi.

Vård- och omsorgsnämnden i Tingsryds kommun har den 8 juli för kännedom mottagit Inspektionen för vård och omsorgs beslut om föreläggande mot ett privat vårdboende beläget i Tingsryds kommun. Vi vill vara tydlig med att detta inte är en verksamhet som kommunen har ansvar för eller har något ansvar att granska. Tingsryds kommun har inte några placeringar på vårdboendet, säger Magnus Carlberg (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Tingsryds kommun har flera privata vårdboenden belägna i kommunen och Rosenhill vård och omsorg i Rävemåla är ett av dem.