EU-valet 2019 Tingsryds kommun

Valnämnden tog sent under söndagskvällen emot valsedlar från Tingsryds kommuns olika valdistrikt. Samtliga distrikts valsedlar hade hanterats färdigt av valnämnden vid tolvslaget. Enligt rapporterna från distrikten har allt fungerat väl och utan incidenter.

Det står redan klart att valdeltagande har ökat i Tingsryds kommun, med åtminstone 5 procentenheter till 48 %, en ökning som valnämnden ser mycket positivt på.

Det finns röster kvar att räkna som hanteras under valnämndens s.k. onsdagsräkning. Bland dem är det röster som togs emot igår på Medborgarkontoret och de försändelser som kommer från andra kommuners förtidsröstning, både måndag, tisdag och onsdag.

Det slutliga resultatet för Tingsryds kommuns vidkommande kan man räkna med kommer onsdag/ torsdag och för landet som helhet under fredagen.

Ingrid Johansson, ordförande i valnämnden.

Valnämndens rösträkning.