Fast omsorgskontakt

Den 1 juli 2022 införs bestämmelser i socialtjänstlagen om att den som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt.

Från och med den 1 juli 2023 får endast den som har ett bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska utses till fast omsorgskontakt.

Den fasta omsorgskontakten ska tillgodose den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning när hemtjänstinsatser verkställs. En fast omsorgskontakt i hemtjänsten kan bidra till att öka delaktigheten och självbestämmandet för de personer som har hemtjänst. Det kan även öka tryggheten för deras anhöriga. För de flesta som har hemtjänst är det mer tryggt att få stöd och hjälp av personal som de känner igen och har en relation till.