Fiber på gång öster om Linneryd

Utbyggnaden av fiber fortsätter i Tingsryds kommun. Nu är det området öster och sydost om Linneryd som står på tur. Därför samlades ett 60-tal personer på Korrö loge för att ta ett steg mot detta mål. Det aktuella området är mellan sjöarna Linnerydssjön, Rolsmosjön och Viren i Tingsryds kommun.

Regeringen har målsättningen att år 2020 ska 95 procent av alla hushåll och företag ha möjlighet att ansluta till bredband om minst 100 Mbit/s.

Landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson från Tingsryds kommun, med lång erfarenhet från bredbandssamordning, inledde och hälsade deltagarna välkomna.

Tomas Blomster, ordförande i Tingsryds Energi AB, Teab, informerade om att Tingsryd kommun via bolaget Teab investerar 15 miljoner kronor fördelat på tre miljoner per år under fem år (2016-2020) i Wexnet AB för att verka för stamnätsutbyggnad i kommunen. Bredband måste finnas i hela kommunen för att kommunens ska ha möjlighet att utvecklas.

Sven-Olof Sörgårn från Wexnet berättade att deras bolag ägs av kommunerna i Tingsryd, Lessebo, Alvesta och Växjö.

Det är rejält tryck på utbyggnaden av bredband för tillfället och totalt 110 personer arbetar med utbyggnaden. 4 900 nya anslutningar har skett under 2018 vilket är rekord, totalt finns nu 30 000 kunder. Tingsryd passerade Alvesta under 2018 och nu är den nästa största kommunen räknat i antalet anslutna fastigheter, 2 900 fastigheter är anslutna idag.

Sven-Olof berättade vidare att Tingsryd är väldigt långt framme när det gäller utbyggnad på landsbygden, och kommer nu att fortsätta med att täcka de sista fläckarna på kommunkartan.

Planen är starta upp arbetena under hösten 2019, vilket i så fall skulle innebära att det är möjligt att den slutliga anslutningen till fastigheterna kan ske under våren/sommaren 2020. Wexnet presenterade ett utkast på en tänkt stamnätsläggning genom byarna med start i Korrö fram till Linneryd. Det finns förhoppningar om arbetet med att lägga ner stamnätet kan göras ihop med bland annat Eon.

På mötet kom upp flera berättelser om värdet av att ha fastigheten ansluten till bredband, vilket har visat sig i samband med försäljningar. Bredbandet har varit helt avgörande för köparen som annars inte skulle varit intresserad av fastigheten.

Fördelarna med fiberanslutning hela vägen hem till din fastighet är många, berättade Stefan Henning från Wexnet. Det är betydligt snabbare och stabilare än övriga möjliga alternativ som finns, exempelvis mobila nät eller ADSL.

Thomas Karlsson, ordförande i Älmeboda Fiber ekonomisk förening, berättade att Älmeboda fiberförening idag är 200 medlemmar, varav ett 40-tal har anslutit efter det att nätets ursprungliga sträckning lades. Nu erbjuder föreningen att utöka föreningens geografiska område och ta sig an detta nya område. För nya medlemmar krävs en insats på 15 000 kr.  Sedan tillkommer en anslutningskostnad 12 000 kr plus moms, där 100 meter grävning på tomten ingår.

Det finns ett intresse även från fritidshusägare i området, någon har redan hört av sig och skrivit avtal med föreningen. Älmeboda fiber vill ha in avtal från de som vill ansluta senast den 15 april för att veta förutsättningarna och snabbt komma fram med den vidare planeringen i projektet.

Älmeboda fiber har aktuell information som kontaktuppgifter, avtal med mera på almeboda.nu http://almeboda.nu/almebodafiber/

Thomas Karlsson, ordförande i Älmeboda Fiber ekonomisk förening.