Flera positiva resultat för Tingsryd

Sedan 2007 genomför Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kvalitetsmätningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Syftet med undersökningen är att ge medborgarna kunskap om kvaliteten inom kommunernas verksamhet. I Kronobergs län har kommunerna bildat ett nätverk där vi jämför våra resultat med varandra. Idag presenterades rapporten för år 2015 för Kronobergs kommuner på en presskonferens i Alvesta. Tingsryds kommun uppvisar flera positiva resultat, bland annat vad gäller lärartätheten i förskolan.

Undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) jämför alla kommuner med varandra och med rikssnittet. En del är egna mätningar i verksamheter, men medborgare och företag har också tillfrågats och fått tycka till om kommunens tillgänglighet och service.

Tingsryds kommun sticker ut på ett antal nyckeltal. Bland annat är kommunen bäst i länet när det gäller att erbjuda förskoleplats i tid. Alla barn har fått plats på önskat placeringsdatum, jämfört med ett rikssnitt på 65 procent. Personaltätheten på förskolorna är också högst i länet. När det gäller ekonomiskt bistånd är väntetiden i kommunen mindre än hälften så lång som snittet för hela riket. Polisens trygghetsmätning visar att Tingsryd är den kommun som har lägst otrygghet i länet.

Kommunen ligger efter när det gäller bland annat andelen hushållsavfall som materialåtervinns, något som ska förbättras med den nya avfallsplanen. Andelen elever i årskurs nio som är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet ligger också under rikssnittet. I årskurs tre uppnår samtidigt 84 procent av eleverna godkända nationella prov medan siffran för sjätteklassare ligger på 95 procent, vilket i båda fallen innebär topplaceringar i länet.

I de fall socialtjänsten satt in utredningar eller insatser för ungdomar har åtta procent av dessa ungdomar återkommit till socialtjänsten inom ett år, jämfört med rikssnittet på 22 procent. Tingsryd ligger också bra till vad gäller andelen ekologisk mat som köps in. En knapp tredjedel av maten är ekologisk, jämfört med en fjärdedel som är snittet för hela Sverige. Dessutom använder Tingsryds kommun nästan hundra procent svenskproducerat kött och ökar användningen av lokalproducerad mat i verksamheten, tack vare ett gott samarbete med LRF.

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson(S) presenterade idag rapporten, som också finns tillgänglig att ladda ner här nedanför.