Fokus på kommunens kulturmiljöarbete

Under fredagen har Länsstyrelsen i Kronoberg varit i Tingsryds kommun och samtalat om kulturmiljöarbete. Politiker, tjänstemän och gäster var på plats för att delta i dialogmötet.

Kulturmiljöarbete handlar om att skapa förutsättningar för människor att bevara, använda och utveckla kulturmiljöer. Länsstyrelsen stöttar kommunernas arbete med detta. De har en pågående resa genom länet.

Tingsryds kommun var under fredagen den sjunde kommunen på resan.

– Genom besöket vill vi förtydliga våra roller, utbyta erfarenheter men också dela med oss av vår kunskap i ämnet, säger Catarina Nilsson, antikvarie och projektledare på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Länsstyrelsen i Kronobergs län har ett regeringsuppdrag att arbeta för de nationella kulturmiljömålen i samverkan med lokala och regionala aktörer. Vanligtvis ses kulturmiljöfrågor som en del av kommunernas fysiska planering.

- Samhällsutvecklingen innebär också att andra kommunala verksamheter arbetar med kulturmiljöer i en eller annan form. Det kan till exempel handla om landsbygdsutveckling, besöksmål, naturvård och fastighetsförvaltning. Det innebär i sin tur att kompetens och tvärsektoriell samverkan blir allt viktigare, säger antikvarie och projektledare Catarina Nilsson.

Några av punkterna som Länsstyrelsen, politiker, tjänstemän och gäster samtalade om var rollfördelning och antikvarisk kompetens, befintliga kulturmiljöer och kulturmiljölandskap, fornlämningar och planering samt gestaltning av den fysiska miljön i Tingsryds tätort.