För synskadade Yasin är tillgänglighet en viktig visionsfråga

Hästkillen Yasin Haj Abdo är helt blind men har överraskat med sitt positiva sätt och förmågan att inte se några hinder. För honom är tillgänglighet knäckfrågan när det gäller arbetet för att uppnå Tingsryds kommuns vision.

Han har sin familj i Tingsryd och i stallet, på Tingsryds rid- och körklubb, säger han att han har sitt andra hem. Han är blind sedan födseln och när han ska tolka visionen och fundera kring den är det de synskadades förutsättningar han har i fokus.

Jag tycker att Tingsryds kommun är på god väg att leva upp till visionen. Utgår jag från mig själv så har jag utvecklats otroligt mycket som person tack vare att jag flyttade hit. Här har min röst fått bli hörd av andra och jag känner att politiker och tjänstemän lyssnar och tar till sig, säger han.

Tingsryds kommun är en attraktiv, hållbar och levande landsbygdskommun. Vi är engagerade och stolta, har ett framgångsrikt näringsliv och ett aktivt förenings- och idrottsliv. Här lever vi tillsammans med god livskvalitet och bidrar gemensamt till en plats där barn och unga utvecklas.”

Så lyder Tingsryds kommuns vision som antogs förra sommaren. Målet är att hela tiden arbeta för att uppnå visionen där orden ska fyllas med mening och innehåll.

Yasin Haj Abdo har under årens lopp engagerat sig i frågor som rör tillgänglighet. Han har sett Tingsryds kommun utifrån synskadades perspektiv, men också försökt påverka förutsättningarna för personer med andra funktionshinder.

Bild på Yasin

Ska man uppnå visionen och alla ord som står i den så måste man anpassa samhällena efter alla. Du ska kunna ta dig på bussen på ett enkelt sätt och du ska kunna ta dig upp och ner från trottoarer oavsett om du går eller har rullstol. Så har det inte riktigt sett ut tidigare, säger han.

Just nu pågår planeringen av en stor ombyggnation av Stationsområdet i Tingsryd. Arbetet som ska vara färdigt innan 2023 års slut ska bland annat innebära tillgänglighetsanpassningar. Under de senaste åren har Tingsryds kommun arbetat aktivt för att skapa tillgänglighet i centrumkärnan. Upprustningen av Storgatan var först ut och just nu pågår förberedande arbete för att göra om Tingsryds torg till en attraktiv mötesplats som är tillgänglig för alla.

Nyfiken? Vi har valt ut några ämnen som du kanske vill läsa mer om:

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats. Här kan du läsa mer om tillgänglighet för tingsryd.se.

Läs mer om gator, trafik och allmänna platser här.

Här kan du läsa mer om projekt Framtid Tingsryd och hur vi arbetar med vår nya vision.