Förbud mot sjötrafik för minskad spridning av sjögull

Länsstyrelsen har beslutat om förbud mot sjötrafik i delar av sjön Åsnen och Mörrumsån. Anledningen är att hindra vidare spridning av vattenväxten sjögull. Beslutet är tillfälligt och gäller under delar av året.

​Sjögull är en växt som sprider sig snabbt och som utgör ett hot mot sjöns naturliga växt- och djurliv.
Växten påverkar även friluftslivet negativt då den hindrar bad, fiske och båttrafik.

Den mest bidragande orsaken till växtens fortsatta spridning är sjötrafik genom vattenområden med sjögull.

Nu införs ett tillfälligt förbud mot sjötrafik för att stoppa spridningen.

- Syftet med förbudet är att förhindra fortsatt spridning av sjögull. Sjötrafik inom områden med sjögull gör att växtdelar bryts av och flyter iväg till nya områden där de ger upphov till nya kolonier av sjögull. Sjötrafiken är en av de mest bidragande orsakerna till att sjögull fått så starkt grepp om området, säger Anders Pyrell, länsjurist på Länsstyrelsen Kronoberg.

Beslutet berör delar av Urshultsviken och Åsnens utlopp i Mörrumsån. Förbudet ska gälla varje år mellan den 15 april och den 30 november och pågår från och med i år och fram till 2022.

På kartorna nedan kan du se vilka områden där förbudet gäller: