Föreläsning om integration och mångfald för kommunens anställda

Idag hålls de två sista av fyra föreläsningstillfällen 15-16 september om integration och mångfald. Denna föreläsning är obligatorisk för samtliga anställda på Tingsryds kommun.

Föreläsningen inleddes av två representanter från Migrationsverkets mottagningsenhet i Alvesta; Jorge Hernández och Susanne Appelbäck. De berättade bland annat om migrationsverkets uppdrag och hur den aktuella flyktingsituationen påverkar deras arbete. Idag kommer de allra flesta flyktingarna som söker asyl från Syrien, Afghanistan, Irak, Eritrea och även statslösa personer. Prognosen visar att de allra flest just nu kommer från Syrien. De beskrev hur asylprocessen ser ut för de nästan 100 000 asylsökande som kommer till Sverige i år.

De berättar även att det kommer många flyktingar till Malmö, och dit har de också skickat kollegor från Alvesta för att stötta upp i mottagningsarbetet. Det mest akuta just nu är behovet av boendeplatser i landet.

Därefter berättade före detta Socialminister Bengt Westerberg om hur flyktingsituationen ser ut idag. 1 miljon invandrare har kommit till Sverige de senaste 10 åren. Ca 1/3 av dem beräknas som flyktingar (dvs 300 000).  I år beräknas 1 miljon flyktingar till hela Europa.

Han berättade om hur en lång och mödosam resa på flykt till Sverige kan se ut, där människosmuggling ibland är ända utvägen. Bengt berättade även om de utmaningar dessa människor står inför vad gäller integration när de väl kommer hit. Allt från språkinlärning, bostad, validera sin utbildning till att lära sig lagar och sociala koder för att komma in i samhället är stora utmaningar. Bengt nämner Botkyrka som ett positivt exempel i integrationsarbetet där de arbetar för ett interkulturellt samhälle där olika kulturer inte bara lever sida vid sida utan också samverkar tillsammans på olika sätt. Detta uppmuntras exempelvis genom att föreningar får bidrag om de arbetar för att möten sker mellan grupper som annars inte hade gjort det. Botkyrka är en kommun där mer än hälften av invånarna är från andra länder. Något som övriga kommuner kan lära sig av, då fungerande integration är nyckeln för ett bra mottagande.

Tingsryds kommun tackar alla föreläsare för givande och tankeväckande dagar.

IMG_4663

IMG_4651IMG_4652