Företagarträff inspirerade i Väckelsång

Entreprenören och Icahandlaren Mats Malmhav inspirerade de företag som samlats till frukostmötet i Väckelsång under onsdagsmorgonen. Dessutom berättade Rob Floris från Arbetsförmedlingens utlandssektion om hur en lyckad rekrytering av arbetskraft från Holland gått till.

Drygt ett 20-tal företagare samt personal från Tingsryds kommun deltog i frukostmötet för företagare på restaurang Postmästaren, ICA Nära, i Väckelsång. Tanken med dessa möten är att nätverka och inspireras av de föreläsare som bjuds in.

Under onsdagen berättade Mats Malmhav om hans väg som icahandlare. Rob Floris från Arbetsförmedlingen visade på hur de lyckats locka holländare till Småland. Anne Sommer från Vi företagare lyfte två viktiga framsteg hos kommunen som berör företagare, dels att näringslivsstrategin är klar och beslutad, klar är också översiktsplanen.

Utvecklingschef Christina Gutierrez Malmbom och näringslivsutvecklare Eddie Hansson var ansvariga för frukostträffen. Nästa frukostträff är den 5 december i Rävemåla friskola.

Mats Malmhav, Icahandlare Väckelsång, föreläste

Eddie Hansson, näringslivsutvecklare och Christina Gutierrez Malmbom, utvecklingschef

Rob Floris, Arbetsförmedlingen, föreläste om rekrytering av holländare.

Anne Sommer, Vi företagare.