Företagsträff med fokus på utveckling och samarbete

Under onsdagens företagsträff samlades företagare, tjänstemän och politiker på AMB.

Utvecklingschef Henrik Paulsson pratade om Tingsryds kommun ur ett utvecklingsperspektiv. Kommunen är stark på många plan och har stor potential att utvecklas ännu mer.

- Ser man på statistik så ökar antalet invånare i länet stabilt jämfört med närliggande län. Arbetspendlingen in och ut ur Tingsryd ligger i balans. Under sommaren i år stod Tingsryds kommun för en tredjedel av antalet gästnätter inom besöksnäringen i länet. Det är nytt rekord, säger Henrik Paulsson.

Maria Daniels, som är utvecklingsledare, och Åsa Wyndhamn, rektor på Wasaskolan, berättade om hur skola och

näringslivet i kommunen samarbetar med varandra.

- Vi vill till exempel att alla elever ska ha en extern mentor i näringslivet i framtiden. Detta för att inspirera eleverna och för att de ska se allt som finns i Tingsryds kommun. Alla elever kommer även att läsa entreprenörskap och retorik, säger Åsa Wynhamn.

- Vi är så tacksamma för alla möten och träffar som vi har haft tillsammans med företagare i kommunen. Det är genom samarbeten som vi växer tillsammans. Ett konkret exempel kan vara att en företagare kommer till en skolklass och berättar hur de arbetar med siffror, säger Maria Daniels.