Förnyat medborgarlöfte med aktiva insatser

Under fredagen den 26 mars undertecknades ett förnyat gemensamt medborgarlöfte mellan Polisen och Tingsryds kommun.

Sedan 2015 har polisen och kommunen samarbetat med att förebygga bland annat våld, otrygghet och brott. Överenskommelsen innebär att parterna ska samverka i det brottsförebyggande arbetet.

Situationen idag är, enligt den Trygghetsmätning som gjorts under hösten 2020, att det bland annat finns en oro för att vistas ute sena kvällar och att drabbas av inbrott.  Även problem med att ungdomar stör ordningen. Trafikmiljön och stölder har också lyfts.

Under det kommande året kommer polisen därför att öka sin lokala närvaro genom att fortsätta att vara synliga på de platser som upplevs som otrygga och där ungdomar vistas kvällstid. Kommunen kommer i sin tur att i förebyggande syfte röja undan skrymmande buskage och göra så att områden upplevs som mer trygga. Gemensamma trygghetsvandringar kommer också att genomföras på områden och platser som upplevs som otrygga för att se vad som kan förbättras.

För att minska antalet stölder och oron för att drabbas av inbrott ska polis och kommun aktivt arbeta för att öka antalet grannsamverkansområden och behålla aktivitet i redan befintliga områden.

Fler trafikkontroller av polisen och att kommunen förbättrar trafikmiljö genom fysiska åtgärder är också något som det kommer att arbetas med.

Lotta Petersson, chef för lokalpolisområde Nybro, skrev under avtalet tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson.

Det är en gemensam lägesbild som medborglöftet grundar sig på. Genom ökad synlig närvaro på platser som upplevs otrygga och brottsbekämpning hoppas vi på att medborgarna i Tingsryds kommun ska känna sig trygga och säkra. Vi har senaste åren ökad på antalet poliser i området vilket är mycket positivt, säger Lotta Petersson

Vi planerar för fullt med att förbättra utemiljöerna i kommunen, vi vill skapa miljöer där människor vistas och trivs, på så sätt blir det svårare för dom som ägnar sig åt folkskygg verksamhet. Samarbetet mellan kommun och polis är ytterligare ett mycket viktigt sätt att förebygga kriminalitet, säger Mikael Jeansson.

Två personer sitter vid ett bord och skriver. Mannen är närmast kameran och kvinnan längre bort.

Mikael Jeansson och Lotta Petersson. Se överenskommelsen via länk nedan.

En polis och en politiker skriver på ett avtal. Sitter vid ett bord.

Lotta Petersson, chef lokalpolisområde Nybro och Mikael Jeansson, kommunstyrelsens ordförande.