Förnyat medborgarlöfte med fokus på skolan

Sedan några år samarbetar kommuner och polisen med ett säkerhetsarbete att förebygga bland annat våld. Detta år fokuserar man på skolorna i kommunen och för att stärka tryggheten och motverka mobbning och kränkningar.

Idag undertecknades återigen ett medborgarlöfte som under året kommer att följas upp vid det lokala brottsförebyggande rådets sista möte 2018.

- Genom att i vardagen inte bara fokusera på de grova brotten, utan ha ett långsiktigt arbete där den lägsta nivån av brott också hanteras är viktigt, säger Martin Wahlfried, kommunpolis i Tingsryd.

Förra året fokuserade medborgarlöftet bland annat på mobila poliser.

Malena Grann, lokalpolisområdeschef, Mikeal Jeansson, kommunstyrelsens ordförande och kommunpolis Martin Wahlfried i Tingsryd.