Förnyat medborgarlöfte och ytterligare samarbete

Polisen och Tingsryds kommun undertecknade ett förnyat medborgarlöfte och en överenskommelse om att tillsammans verka för att bland annat att minska otryggheten, brottsligheten och förbättra trafiksituationen med höga hastigheter på flera av vägarna i kommunen.

Sedan 2015 samarbetar kommuner och polisen med ett säkerhetsarbete att förebygga bland annat våld, otrygghet och brott.

Under tisdagen undertecknades två olika avtal mellan Tingsryds kommun och polisen. Det ena var ett gemensamt medborgarlöfte, där en lägesbild av kommunen tagits fram gällande brottslighet och trygghet. Informationen kommer från olika undersökningar, statistik och medborgardialoger. Så under 2019 är målet att minska upplevd otrygghet i samhället, problem med stölder och inbrott och trafiksituationen på flera av kommunens vägar.

Det andra avtalet är en samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Nybro och Tingsryds kommun som sträcker sig från 2019 till 2023. De områden som prioriteras i samverkan där är unga som riskerar att utveckla en kriminell livsstil, otrygga platser, skolsäkerhet och inbrott och stölder.

Samarbetet mellan polis och kommun är uppskattat från båda parter och de som undertecknade avtalet var kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson och Lotta Petersson, tf. chef för lokalpolisområde Nybro. Deltog gjorde också Martin Wahlfried, kommunpolis i Tingsryd.

2018 fokuserade man på skolorna i kommunen och för att stärka tryggheten och motverka mobbning och kränkningar.