Första mötet för nytt utskott

På tisdagen möttes det nybildade Plan- och näringslivsutskottet i Tingsryds kommun och kommer under 2018 att sammanträda vid sex tillfällen.

Utskottet, som består av fem ledamöter, kommer att ta upp frågor som rör och planfrågor och näringslivsfrågor i Tingsryds kommun. Ordförande är Åke Nyberg (M).

Det nya utskottet infördes 1 januari 2018.

Ledamöter och ersättare från vänster:

Tomas Blomster (S), ledamot

Anna Johansson (C), vice ordförande

Åke Nyberg (M), ordförande

Mikael Jeansson (S), ledamot

Eva Hagelberg (C), ledamot