Försvarsövning pågår under vecka 40

Beväpnade militärer och fordonstransporter kan förekomma under vecka 40 i Tingsryds kommun.Anledningen är att det pågår en krigsförbandsövning i Kronoberg mellan hemvärnet och försvarsmakten.

 

Mellan 30 september och 6 oktober övar Hemvärnet i Kronobergs län på de uppgifter man har i händelse av kris eller krig.

 

Under en vecka övar soldater ur Hemvärnet i Kronobergs
län. Den här gången handlar det om en krigsförbandsövning
där en hel bataljon övar efter ett förutbestämt scenario där Sverige angrips av en
yttre motståndare.
Vid detta tillfälle övar Kronobergs hemvärnsbataljon, 35:e hemvärnsbataljonen, och man
kommer att öva de uppgifter man har i händelse av kris eller krig.

Befinner man sig i Kronobergs län kan man märka av övningen. Det kommer att synas militärer och fordonstransporter. Buller kan förekomma.

Fakta hemvärnabataljoner

Hemvärnets huvuduppgift är att bevaka och skydda
viktig infrastruktur. hemvärnsbataljoner har till uppgift
att verka över hela konfliktskalan - från stöd till samhället
vid svåra påfrestningar i fred, till att lösa uppgifter
i krig. Stödet till samhället kan bestå av att vara
behjälplig vid skogsbränder, översvämningar och vid
eftersök av försvunna personer.

Mer information från länsstyrelsen i Kronoberg om övningen HÄR.

Bilderna kommer från försvarsmakten.