Från 1 oktober 2017 handläggs flera familjerättsärenden av Växjö kommun

Familjerättsärenden som gäller vårdnad om barn, samarbetssamtal och adoption handläggs från och med 1 oktober 2017 av Växjö kommun, dock ej faderskap i samboförhållanden som även i fortsättningen handläggs av Tingsryd kommun.

 

Du når familjerätten i Växjö kommun på telefon: 0470 – 41 000