Från och med torsdag 23 februari kommer polisen ha ett mobilt poliskontor på torget i Ryd

Varannan vecka på torsdagar kommer polisen att ha ett mobilt kontor på torget i Ryd mellan 09.30-11.30. Här får invånarna i Ryd en möjlighet att ställa frågor, göra anmälningar eller lämna synpunkter till polisen.

Detta kommer pågå tillsvidare. Vid första tillfället på torsdag kommer kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson samt en tjänsteman från kommunledningsförvaltningen att delta. Syftet med detta är att vi ser en samverkan med polisen som oerhört viktig. En av anledningarna till initiativet är en upplevd otrygghet, särskilt i Ryd. Detta tar vi på största allvar. I samband med detta har vi även genomfört en trygghetsvandring strax innan jul där vi identifierade förbättringsbehov. Detta kommer tas med i framtida utvecklingsarbete.