Fritidsbanken i Tingsryd är nu invigd!

Med tal, bandklippning och grillad korv förkunnades Fritidsbanken Tingsryd invigd, den första Fritidsbanken i Kronobergs län! På plats för att klippa bandet fanns dessutom stavhopperskan Angelica Bengtsson som är uppvuxen i Tingsryds kommun.

- Med hjälp av Fritidsbanken kan vi se till att fler kan återanvända fritidsprylar. Samtidigt är Fritidsbanken ett sätt som bidrar till arbetet med ojämlikhet. Man ska inte behöva vänta länge eller förgäves att kunna ägna sig åt en fritidssysselsättning på grund att man inte har råd med det man kan behöva. Alla har möjlighet att delta!
Mikael Jeansson, kommunstyrelsens ordförande Tingsryds kommun

Nu har Fritidsbanken kommit kommit till Tingsryd, och vi är först med att starta detta i hela Kronobergs län! Detta är något vi är mycket stolta över. Fritidsbanken ligger dessutom helt i linje med vår kommuns värdegrund, alla är lika värda, alla kan alltså låna alla saker som finns här kostnadsfritt.
Kenneth Görtz, Ordförande kultur- och fritidsutskottet Tingsryds kommun

På samma sätt som biblioteket bidrar till att öka läsandet hoppas vi att Fritidsbanken ska bidra till att fler ska kunna idrotta. Vi hoppas också att det ska kunna göra det lättare för spontanaktiviteter, att man kan gå och låna någonting för att vid ett enstaka tillfälle prova på något. Med Fritidsbanken hoppas vi kunna hitta nya idrottsutövare, och att det i sin tur gynnar föreningslivet här i Tingsryd.
AnnaLena Aronsson, Idrottskonsulent Smålandsidrotten

För mer information om fritidsbanken kan du trycka här.

 

Från vänster: AnnaLena Aronsson, Kenneth Görtz, Mikael Jeansson

Från vänster: AnnaLena Aronsson, Kenneth Görtz, Mikael Jeansson

Fritidsbanken 3

IMG_0224