Fyrfack kommer till Tingsryd

Hösten år 2019 kommer ett nytt källsorteringssystem införas för villaägare i Tingsryd kommun. Fyrfackssystemet innebär att du som villaägare kan sortera ditt avfall i två kärl på din tomt istället för att åka till en återvinningsstation.

Varje kärl är indelat i fyra fack där du kan sortera matavfall, restavfall, tidningar och glas, samt pappers-, plast- och metallförpackningar. Allt material som samlas in där återvinns. Rekommenderat utrymme för de nya kärlen är 2x1 meter om kärlen ska stå bredvid varandra och rekommenderat byggmått på höjden är 115 centimeter.

Fyrfackssystemet kommer införas i ett område i taget och när det är dags för ditt område, kommer du få information och erbjudande i brevlådan. Genom att införa detta system vill vi minska transporterna till och från återvinningsstationerna, öka återvinningen och ge våra kunder en bättre service.

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen
Senast uppdaterad: 2018-09-20