Gatubelysningen i Rävemåla

Det är fortfarande ingen fungerande gatubelysning i delar av Rävemåla. Eon inväntar tillstånd från Trafikverket för att gräva över till andra sidan på väg 122.

Ett kabelfel i Rävemåla, öster om väg 122 i Persmåla, har gjort att gatubelysningen inte fungerar längs ett par gator i området.

Eftersom kabeln har brustit någonstans under väg 122 och försvåras arbetat genom att det krävs större avspärrningar.

Det har dragit ut på tiden på grund av att Eon ännu inte fått tillstånd från Trafikverket att gräva. Felet upptäcktes i mitten av maj.

 

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen
Senast uppdaterad: 2018-06-11