Gatusopning påbörjas

Den årliga grus- och sandupptagningen på kommunens gator påbörjas vecka 12.

I år startar vi i Väckelsång och därefter följer Fridafors, Ryd, Urshult, Tingsryd, Konga, Rävemåla och Linneryd.

Arbetet beräknas pågå cirka 6 veckor och målsättningen är att det ska vara klart i 1 maj.

Fastighetsägare uppmanas att sopa grus från tomtgräns ut i gatan innan grus- och sandsopning sker. Undvik också att parkera på gatorna i samband med sopningen samt flytta eventuella sopkärl från gatan.
OBS! Det är inte tillåtet att ha sopkärlen på gatan annat än i samband med tömning.

Gatusopningen är väderberoende vilket medför att det inte går att ange exakt tidsåtgång eller när vi kommer till en bestämd gata.

Frågor angående sopning besvaras av Gatu- och parkchef Bengt Eriksson på telefonnummer 0477-442 57.

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen
Senast uppdaterad: 2021-03-17