Gatusopning påbörjas

Gatusopning av kommunens gator kommer att påbörjas vecka 11. Samhällena sopas i ordningen Fridafors, Ryd, Urshult, Väckelsång, Linneryd, Rävemåla, Konga och Tingsryd. Sopningen beräknas pågå i ca 6 veckor. Fastighetsägare uppmanas att sopa grus från tomtgräns ut i gatan innan sopning sker samt undvika att parkera på gatorna i samband med sopningen.

Tidsåtgång för sopning

Fridafors-Ryd ca 1 vecka

Urshult-Väckelsång ca 1 vecka

Linneryd-Rävemåla ca 1 vecka

Konga-Tingsryd ca 2 veckor

Med risk för regn och frost går det ej att sopa alla dagar samt ej att börja för tidigt på dagen.

 

Frågor/kontakt

Frågor angående sopning besvaras av Andreas Carlsson tel. 0477-44257