Genomgång av det nya systemet för föreningsstöd

Kommunfullmäktige har antagit ett nytt system gällande bidrag till alla föreningar. Den 13 november klockan 18.30 är alla berörda välkomna till Gibson Auditorium i Tingsryd för att få en genomgång i systemet och lära sig hur man gör för att ansöka om bidrag.

Dessutom förlängs ansökningstiden för föreningsstöd 2018 från den 30/11 till den 15/2 - 2018. Detta för att ge alla föreningar en chans att skicka in sina ansökningar.

Tänk på att detta gäller alla sorters föreningsstöd oavsett verksamhetsområde.

Ingen föranmälan krävs.

Varmt välkomna!