God jul och ett gott, nytt och spännande 2020!

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson blickar tillbaka på året som har gått och tittar framåt på kommande år, 2020.

Den nya mandatperioden i Tingsryds kommun inleddes stabilt 2019 trots politisk turbulens på ett nationellt plan.

Dock har kommunens ekonomi påverkats negativt på grund av rådande nationell osäkerhet. Vi har ändå kämpat på och trots omständigheter har vi bedrivit ett fantastiskt bra arbete.

Det finns många exempel på detta, vi har bland annat arbetat med tillgänglighet där vi utvecklar digitala verktyg så alla de som behöver kommunal service kan få tillgång när man vill genom några enkla knapptryck. Detta är något som kommer att utvecklas ännu mer under kommande år när vår e-tjänsteplattform ska lanseras.

Vi har arbetat målmedvetet med våra verksamheter med syftet att förbättra kvaliteten. Exempel på att detta har gett resultat är en mätning om vad våra äldre tycker om äldreomsorgen. Resultatet visar att vi ligger över snittet i både länet och nationellt. Ett annat exempel på vårt goda arbete är inom skolan där vi klättrar från plats 230 till plats 80 i lärarförbundets skolranking.

En annan nationell undersökning visar på att vi har ett av Sveriges bästa dricksvatten. Här finns dock kommande utmaningar i form av kapacitetsbrist där vi arbetar intensivt för att se till att vi har en tillgång till vårt viktigaste livsmedel, vatten.

Det är många symboliska band som har knutits i kommunen i år. Vi har invigt ett nytt LSS-boende, ett nyrenoverat bibliotek, vår nya integrationsverksamhet och Kvinnor kan-projektet i stationshuset, ett nytt och fint torg i Ryd, nyrenoverade hemtjänstlokaler och ett nytt insamlingssystem för avfall håller på att färdigställas just i dessa dagar. Dessutom ett nyrenoverat och utifrån personalens och medborgarnas behov anpassat medborgarkontor. Ännu ett exempel på vår vilja att bli mer tillgängliga.

Häromveckan vann näringslivet i Tingsryds kommun utmärkelsen Bästa tillväxt 2019 i Kronobergs län. Det är företaget Syna som utser en vinnare i varje län och mätningen utgår från företagens bokslut. Utmärkelsen går till den kommun i varje län som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst.

Självklart finns det utmaningar framåt och för att kunna behålla en god service framöver togs beslut att höja skatten. Trots detta har den politiska diskussionen varit relativt lugn och vi har skapat lite handlingsutrymme för att se vad vi behöver göra framöver för att säkra kvaliteten i verksamheterna. Dessa utredningsuppdrag kommer att presenteras för politiken under nästa år.

Vad händer 2020 då? Ja, jag hoppas ändå att vi kan ta ett nytt tag kring vår vision 2030: ”Tingsryds kommun är en levande, attraktiv och modern landsbygdskommun, mitt i en stark tillväxtregion med geografisk närhet till Europa. Här finns engagerade medborgare, ett aktivt näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till mänskliga möten”.

Personligen gillar jag Tingsryd - Där livet är härligt!

Kanske är vi nöjda med vår vision eller så arbetar vi om den och anpassar den till vad vi vill ha. Detta arbete kan lämpa sig väl i samband med framtagandet av en ny översiktsplan.

Med denna lilla framtidsbilden vill jag tacka samtliga medarbetare och medborgare för det gångna året och jag vill önska er alla en god jul och ett gott, nytt och spännande 2020!

Mikael Jeansson
Kommunstyrelsens ordförande