God jul och gott nytt år!

Tingsryds kommun önskar alla invånare en god jul och ett gott nytt år genom kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson och kommunchef Christer Kratz.

Det har varit ett speciellt år och jul- och nyårshelgerna kommer också att bli annorlunda i år. Slå gärna en signal till någon du inte pratat med på länge eller som du vet kanske sitter ensam i jul. Ta hand om varandra och fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att minska smittspridningen.

Mikael Jeansson, kommunstyrelsens ordförande

Christer Kratz, kommunchef

Om ensamhet

Just nu behöver vi undvika att träffa många olika personer och att undvika sociala sammanhang där många personer vistas samtidigt. Det här kan göra att man känner sig mer ensam än vanligt. Samtidigt är nära relationer och möten i vardagen viktiga för att må bra.

Vi är alla olika. En del personer uppskattar att vara för sig själva. Andra kan känna sig ensamma, oavsett om man bor själv eller är omgiven av ett socialt nätverk. Det kan i sin tur skapa känslor av både stress och oro.

Försök hitta lösningar som passar dig. Om du träffar andra personer än de i din mindre krets bör ni undvika att vara nära varandra och i första hand umgås utomhus. Tänk på att följa de rekommendationer som kommer från myndigheterna för att minska risken för sjukdom och smittspridning. Använd gärna digitala möjligheter för att hålla kontakt eller håll kontakt via telefon. Om du känner någon som du tror kan känna sig ensam, så kan ett samtal, brev eller ett meddelande göra stor skillnad.

Om du själv känner dig ensam eller vill tipsa någon annan, finns det tips och stöd att få via stödlinjer, telefonjourer (1177) och webbsidor som Du är inte ensam om att känna dig ensam (Mind).

Källa: Folkhälsomyndigheten