Gör en insats för barn och unga som behöver stöd

Det finns barn och unga som inte kan bo hemma eller som behöver stöd. De är i behov av en extra vuxen – någon som kan finnas där ibland, ofta eller hela tiden. Kan du öppna ditt hem eller dela med dig av din tid?

Just nu genomför Socialstyrelsen den stora nationella informationsinsatsen “Gör en insats” tillsammans med Sveriges kommuner. Det behövs fler familjehem och trygga vuxna som vill ställa upp och göra skillnad. Syftet med insatsen är att synliggöra behovet och öka kunskapen om vad det innebär att ta uppdrag som bland annat jour- och familjehem.

 

Läs mer på https://www.socialstyrelsen.se/mininsats/ eller kontakta oss för att få mer information om vad du kan bidra med i Tingsryds kommun. Kontakta familjehemshandläggare Natalie Chromec via mejl natalie.chromec@tingsryd.se

eller på telefon 0477-443 96, så hjälper hon dig vidare.