Gör små saker med stor kärlek

Den 21 och 22 april ordnar Region Kronoberg, Växjö kommun med flera, en kostnadsfri kompetensutvecklingsdag om unga och psykisk hälsa. Det är samma program båda dagarna. Innehållet riktar sig till alla som kommer i kontakt med unga i sitt arbete eller på sin fritid.

Att den psykiska ohälsan ökar bland unga visar både forskningsrapporter och medierapportering. Vad beror det på och hur kan vi vända utvecklingen? I Kronoberg samverkar vi för att erbjuda dig som jobbar med eller har fritidsengagemang som rör unga, en unik kompetensutvecklingsdag. En dag som vill bidra till att unga i vårt län får rätt stöd och gott bemötande.

Ur programmet:

Under förmiddagen hålls tre gemensamma föreläsningar:

  • Vad händer när samhället sviker?
  • En dålig dag eller en svår livssituation?
  • Framgångsrika satsningar som görs på ungas psykiska hälsa i Norden.

Under eftermiddagen väljer du bland seminarier som exempelvis hälsofrämjande satsningar, förebyggande arbete,  behandlingsinsatser, alkohol- och narkotikaproblem, och existentiell oro.

Mer information och anmälan HÄR.