Grävarbete i Urshult

I samband med att nya ledningar läggs längs Kanalvägen i Urshult begränsas framkomligheten för trafiken.

Det är nya vatten- och avloppsledningar som ska läggas längs Kanalvägen från Hunnamålavägen och förbi Industrivägen i Urshult.
Arbetet inleds torsdag den 17 maj och pågår under cirka en månad.
Eftersom framkomligheten begränsas kan det påverka leveranser till industrifastigheterna längs Kanalvägen.