Grönt vatten i Urshult

Fjärrvärmeanvändare i Urshult riskerar att få en grön färg när de spolar varmvatten. Orsaken är att Tingsryds kommun undersöker ett inre läckage i fjärrvärmeväxlaren.

Om det kommer grönfärgat varmvatten ur kranen beror det på att husets fjärrvärmeväxlare har ett inre läckage. Fjärrvärmevattnet är färgat grönt med ett ofarligt livsmedel färgämne (pyranin) som är helt ofarligt och färgar inte av sig. Detta för att markera om någon fastighetsväxlare har inre läckage (som inte syns utanpå). Information till berörda fastighetsägare gick ut med föregående fjärrvärmefaktura.