Här får du hjälp om du mår dåligt och behöver stöd

Vi befinner oss i en tid där många känner oro och rädsla över vad som händer i Sverige och världen kring corona. Tingsryds kommun och Tingsryds pastorat vill därför erbjuda vuxna och barn samtalsstöd. På denna sidan hittar du även kontaktuppgifter till andra organisationer, både i Kronoberg och nationella organisationer.

Den situation som just nu råder där flera av oss arbetar hemma, studerar på distans eller kanske till och med sitter i

karantän kan innebära mer tid till trevlig samvaro med nära och kära. Men så är det inte för alla. För en del är hemmet en otrygg och hotfull plats.

Skolplikten är en skyddsfaktor, särskilt för utsatta barn och unga. Skolan är för många en fristad, en plats där de träffar vuxna, andra utanför familjen och kanske den enda plats där de får ett mål mat. Oavsett om det rör sig om missbruk, psykisk sjukdom eller att leva med våld och kontroll i hemmet så spelar varje trygg vuxen en viktig roll. En grupp som är särskilt sårbar är de barn och unga som lever i en hederskontext eller med våld i familjen. Våldet upphör inte för att vi lever i ett pandemiutbrott.

Gemensamt ansvar

Vi behöver nu mer än någonsin ta ett gemensamt ansvar för att stötta och upptäcka utsatta
barn och unga.

  • Håll kontakten! Även vid fysisk isolering behöver vi ha daglig kontakt med de barn som är i våra verksamheter för att märka av förändringar i mående och kunna fånga upp särskilda behov. Var kreativ med alternativa kontaktvägar (exempelvis Instagram, Snapchat, WhatsApp, Messenger).
  • Våga fråga! Öppna upp och bjud in till samtal om även de svårare frågorna. Du kanske
    inte får svar direkt, men du visar att du ser och är beredd att hjälpa till om det behövs.
  • Gör orosanmälan! Om du känner oro för att ett barn far illa ska du ringa socialtjänsten och berätta.

Lokalt stöd i Tingsryds kommun

Tingsryds kyrka är öppen alla vardagar, mellan klockan 8.00 och 15.00 om man vill komma dit. Det finns även möjlighet att ringa kommunens medborgarkontor om man vill bli kon-taktad så vidarebefordras det till diakon Anna Fosselius.
Behöver du samtal kvällar eller nätter kan du ringa 112, och bli kopplad till jourhavande präst.

I Tingsryds kommun finns även ungdomspedagoger som kommer att finnas tillgängliga för barn och ungdomar som känner att de vill prata med någon vuxen om sina tankar kring corona. Ungdomspedagogerna finns tillgängliga mellan måndag till fredag, klockan 10.00-16.00.

STÖD TILL BARN
Barn och ungdomar kan ringa, sms:a eller mejla direkt till:
Ungdomspedagog Åsa Fyhr, 070-516 03 33, asa.fyhr@tingsryd.se
Ungdomspedagog Armin Plecan, 072-889 20 89, armin.plecan@tingsryd.se
STÖD TILL VUXNA
Kyrkoherde Erland Johansson:
0477 77 90 09 eller 076 126 64 09
Diakon Anna Fosselius:
0477 77 90 16 eller 076 126 64 16
Tingsryds kommun: 0477-441 00

Stöd för barn och unga

BRIS
Chatt, telefon, mejl och forum för barn.
www.bris.se
Telefon: 116 111

TRIS
Känner du dig begränsad av din familj eller släkt?
Utsätts du för hot och våld när du försöker göra dina
egna val? Riskerar du att giftas bort?
www.tris.se
Telefon: 0774–40 66 00

GAPF
För dig som lever med hedersrelaterat våld och förtryck.
www.gapf.se
E-post: stodjour@gapf.se
Telefon dagtid: 08-711 60 32
Telefon övrig tid: 070-000 93 28

Killfrågor.se
Stödchatt för killar.
www.killfragor.se

Tjejjouren.se
Webbplats och stöd för tjejer.
Frågelådan: www.tjejjouren.se/frageladan

Trygga barnen
Chattforum för barn och unga som har en förälder med ett missbruk, beroende eller psykisk ohälsa
Snapchat: tryggabarnen
www.tryggabarnen.org
Telefon: 070-47 77 910

UMO.se
Webbplats för unga om relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, din vardag vid spridningen av
Coronaviruset och mycket annat. Listar kontakter till alla kommuners ungdomsmottagningar.
www.umo.se
www.youmo.se (fler språk)

Samlade listor till nationell hjälp och stöd
Stöd via telefon, mejl och chatt om våld, alkohol,
problem i familjen, att må dåligt eller annan utsatthet.
www.våldsfrivardag.se
www.umo.se

Ungdomsjouren Animo
Chatt och mejlstöd.
www.tjejjouren.se/Animo
E-post: ungdomsjourenanimo@hotmail.com

Familjefrid Kronoberg
För våldsutsatta (barn från 4 år och uppåt) och våldsutövare
E-post: familjefrid@vaxjo.se
Telefon: 0470-79 60 47

Stöd för dig som är yrkesverksam
och behöver råd och stöd

BRIS
Stöd för vuxna om barn.
www.bris.se
Vuxentelefon om barn: 077-150 50 50
Stödlinje för idrottsledare: 077-440 00 42

Kvinnofridslinjen
www.kvinnofridslinjen.se
Telefon: 020-50 50 50

Kunskapsguiden
En plattform för dig som arbetar med hälsa, vård och omsorg.
www.kunskapsguiden.se

Nationellt centrum för kvinnofrid
Metod- och kompetensstöd för kommunernas och socialtjänstens arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
www.nck.uu.se

Nationella kompetensteamet mot Hedersrelaterat våld och förtryck
www.hedersfortryck.se
Telefon: 010-223 57 60

Barnahus i Kronobergs län
Telefon: 0470-79 60 02

Resurscentrum Heder Kronoberg
En mobil stödverksamhet för dig som i ditt jobb möter personer utsatta för eller som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck eller annat våld av närstående.
E-post: resurscentrum@vaxjo.se
Telefon: 0470-430 40

Kvinnofrid i Kronobergs län: Vart kan jag vända mig? Kontakt till exempelvis länets socialtjänster, Kvinnojourer, Ungdomsmottagningar och akutpsykiatrin.

Myndigheter och organisationer i länet som kan ge hjälp och stöd.