Henrik Paulsson är ny utvecklingschef

Ny utvecklingschef i Tingsryds kommun är Henrik Paulsson. Han efterträder Christina Gutiérrez Malmbom som slutade sin tjänst i november 2018.

Henrik Paulsson har, fram tills han tillträdde den nya tjänsten, arbetat som utvecklingsledare på kommunledningsförvaltningen i Tingsryd.

Han började i Tingsryds kommun i mars 2018 och arbetade tidigare på IST i Växjö i olika roller, bland annat som systemutvecklare, projektledare, produktägare och konsultchef. Henrik bor i Ingelstad strax norr om kommungränsen men är född och uppvuxen knappt fyra kilometer öster om kommunhuset i Tingsryd.

- Det ska bli otroligt roligt och intressant att ta sig an uppgiften att bidra till utvecklingen av Tingsryds kommun. Jag har alltid följt kommunens föreningar och företag med ett stort intresse, från och med nu kan jag verkligen bidra med både hjärta och hjärna och påverka det som sker. Jag tror mycket på värdet av att driva på för öppenhet och dialog både utåt sett i samhället såväl som internt inom kommunens väggar, säger Henrik Paulsson.

Som utvecklingschef kommer han att ha ansvar för kommunens utvecklingsavdelning, där flera av kommunens mer externa verksamhetsområden finns. Det handlar till exempel om näringslivs-, turism- och landsbygdsfrågor, liksom kultur- och fritidsverksamheter. Avdelningen arbetar också med information och kommunikation, där medborgarkontoret också ingår som en viktig resurs.Kommunchef Christer Kratz är nöjd med valet av ny utvecklingschef.

Henrik har många goda kvalifikationer för att lyckas väl med uppdraget. Han har chefserfarenhet, är utvecklingsorienterad och intresserar sig mycket för hur saker och ting hänger ihop. Jag är övertygad om att han kommer att bidra till hur vi kan utveckla våra interna processer i kommunen, ett arbete som också förbättrar servicen gentemot medborgarna. Dessutom är Henrik lätt att kommunicera med och är väl förankrad i bygden, säger Christer Kratz.