Hjälp oss att bli bättre - Kundnöjdhetsmätning på gång

Nöjda invånare är en viktig ledstjärna för Tingsryd kommun och vi vill få en bild av hur du uppfattar avfallshanteringen i din kommun och hur du vill att avfallshanteringen ska förbättras. Vi genomför en undersökning och bli därför inte förvånad om du är en av våra slumpmässigt utvalda invånare som fått en enkät i brevlådan. Din åsikt är viktig för oss och därför vill vi redan nu tacka för att du ägnar några minuter åt att besvara enkäten.

För att genomföra enkätundersökningen har vi tagit hjälp av företaget utredarna AB. Det är också de som besvarar eventuella frågor angående undersökningen. Kontaktuppgifter framgår i enkätens följebrev.