Höga vattenflöden i Tingsryds kommun

Fortsatt höga vattenflöden i bäckar, åar och i vissa sjöar i kommunen och det finns risk för översvämning. SMHI har utfärdat en klass 1-varning som varar till och med nästa vecka för Ronnebyån och Mörrumsån.

I Tingsryd är det främst områdena kring Mörrumsån, Mieån, Ronnebyån söder om sjön Viren samt Bräkneån söder om sjön Ygden, som påverkas. Bräkneåns höga vattenflöde kulminerar under helgen enligt SMHI. För Ronnebyån gäller klass 1-varningen hela nästa vecka och Mieån till mitten av veckan. Flödet har kulminerat och är nu stadigt men långsamt sjunkande.

Enligt Räddningstjänsten Östra Kronoberg (RÖK) sker det i nuläget inte några insatser, men att läget bevakas hela tiden.

Det är viktigt att du som fastighetsägare är medveten om riskerna i samband med höga vattennivåer, eftersom du har ansvar för att skydda din egendom och att bekosta det skyddet själv. Blir läget akut kan du höra av dig till räddningstjänsten som i första hand har beredskap att hantera översvämningar som påverkar viktiga funktioner för samhället.

Uppdaterad 18 januari 2018

Externa länkar med information:

SMHI Vädret Tingsryd

Skydda ditt hus

Begränsa skador vid höga flöden

Räddningstjänsten Östra Kronoberg

Översvämning brunn - Livsmedelsverket

Krisinformation

Länsstyrelsen

Höga flöden i Ronnebyån. Här vid Korrö. Foto: Torbjörn Ahlgren