Distansundervisning enligt roterande schema

Från och med vecka 10 kommer årskurserna på Dackeskolans högstadium att vara på plats på skolan växelvist. Två årskurser kommer att vara på plats medan en årskurs får distansundervisning. Vi roterar vilken årskurs som är hemma på distans varje vecka. 

Bedömningen och riskanalysen i nuläget är att försiktighetsprincipen bör råda.

Dackeskolan har med sin kompetens och förberedelse goda förutsättningar att bedriva en undervisning av bra kvalité, både digitalt och traditionellt. Skolan kommer med denna åtgärd att säkerställa både elevernas undervisning, men också kunna bedöma smittspridningen och minimera riskerna för nya smittkedjor som kan ha uppstått under ledigheterna. Dessutom planera för eventuella nya åtgärder för att fortsatt minska spridning av covid-19 i Tingsryds kommun.

Undervisningen kommer att bli något annorlunda med hänvisning till det allvarliga läget gällande smittspridningen. Med önskemål om förståelse från personal,  vårdnadshavare och elever för den rådande situationen, kommer kommunen med er hjälp att se till att det blir både ett givande och lärande, om dock i något annan form även vi normalt är vana vid.

Mer praktisk information gällande material och undervisning.

Skolmat under distansundervisningen

För att hämta ut lunch behöver eleven anmäla via e-tjänst var man vill hämta sin lunch och vilka dagar. Man beställer lunch fram till fredagen veckan innan så att köken har möjlighet att hantera beställningar.

Beställning av mat görs via kommunens e-tjänst via denna länk.

Under distansundervisningen hämtas matportioner vid lastkajerna vid köken nedan

  • Trojaskolan
  • Väckelsångsskolan
  • Urshultsskolan
  • Dackeskolan
  • Örnen, särskilt boende
  • Konga allhus
  • Lindegården
  • Älmegården
  • Solängen

Eftersom maten lagas från råvaror varje dag, måste beställd portion hämtas varje dag.

Det finns möjlighet att välja vilka dagar man önskar lunch. Det är viktigt att man hämtar ut sin beställda lunch, om man inte har hämtat ut sin lunch två dagar i rad så stryks hela beställningen för veckan. 
Har du frågor är du välkommen att kontakta måltidsenheten.
Ann Mattsson, måltidschef, 0477-444 07
Jonas Lennartsson, biträdande måltidschef, 0477 – 444 62