Höstregn och risk för översvämning - här får du VA-enhetens bästa tips!

Hösten har kommit och det innebär att det snabbt kan komma rikliga mängder nederbörd. Har du ett hus med källare och bor nära vattendrag kan det vara bra att säkra upp utrymmen där vatten kan tränga in. Här får du tips på hur du kan minska riskerna.

 • Se över fastighetens dränering. Medellivslängden för en dräneringsanläggning är cirka 25 år. Om du märker att källaren börjar bli fuktig kan det vara bra att se över dräneringen och kontrollera att den är rätt kopplad till den kommunala dagvattenledningen.
 • Rensa brunnar och hängrännor på din fastighet för att undvika stora vattensamlingar runt huset.
 • Bor du inom område med risk för översvämning bör du överväga att köpa en dränkbar pump för tömning av källaren.
 • Förbered med att ha tunga, tättslutande föremål som exempel sandsäckar. De kan läggas över golvbrunnar och toalettstolar i källarplanet. Handduk eller filt kan också hjälpa till med att sluta tätt och slutligen läggs ett tungt föremål över, minst tio kilo tungt.
 • Ta bort värdefulla föremål från källaren.

Om vatten redan tränger in i huset.

 • Bryt strömmen eftersom vatten kan vara strömförande.
 • Försök att avleda vattnet genom att göra ett dike.
 • Ventiler och andra öppningar kan tätas.
 • Kommer vatten via golvbrunn?  Tryck i en handduk eller filt och avsluta med något tungt ovanpå, minst tio kilo.
 • Torka upp, ös eller pumpa vattnet så snart som möjligt
 • Ta kontakt med Räddningstjänsten, ring 112 om läget blir för besvärligt.

Är huset skadat av vatten?

 • Ta kontakt med ditt försäkringsbolag.
 • Dokumentera skadorna efter översvämningen. Ta fotografi eller filma.
 • Släng inget förrän du pratat med försäkringsbolaget.
 • Var noga med att tvätta dig och gör rent föremål som varit i kontakt med översvämmat vatten.