Hur såg 2016 ut för Tingsryds kommun? Välkommen att ta en titt på resultat i årsredovisningen!

Årets resultat uppgick till +36 mkr. Det innebär en kraftig resultatförbättring jämfört med 2015, då årets resultat var -6 mkr. Förbättringen beror i första hand på extra statsbidrag samt en i övrigt mycket god skatteintäktsutveckling. Även beslut i uppdraget Hållbar ekonomi har till viss del bidragit till den förbättrade resultatnivån.

Här kan du bläddra i årsredovisningen:

Du kan även se en längre sammanfattning av årsredovisningen, liksom tidigare årsredovisningar genom att klicka här!