Idag inleds krisberedskapsveckan

Krisberedskapsveckan är en nationell kampanjvecka för att få hushållen att reflektera över hur man tillgodoser behovet av mat, vatten, värme och kommunikation om viktiga samhällsfunktioner som el-, vatten- och telekommunikationer har slutat fungera. Länets kommuner deltar och Länsstyrelsen i Kronobergs län samordnar på regional nivå.

I Tingsryds kommun stundar en rad olika aktiviteter kopplade till kampanjen. Bland annat sker tävling och information på Dackeskolan. Till en klass på Wasaskolan kommer en utbildare från Försvarsutbildarna. Även på träffpunkterna i Ryd och Tingsryd hålls information och diskussioner kring hur man kan förbereda sig för kris på olika sätt.

Det kommer även finnas information på vårt medborgarkontor och biblioteket i Tingsryd under veckan.

På lördag kommer vi avslutade veckan med att finnas på torget framför Börjes mellan 10-13 för information och aktiviteter. Även inne på Börjes kommer man hitta ett bord med produkter som är bra att packa i en krislåda!