Inbjudan till invigning av laddstolpar för elbilar idag!

Till ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott, motionsställaren Kenneth Görtz, berörda politiker och tjänstemän samt press och allmänhet

 

Ni inbjudes härmed att närvara vid invigningen av de första allmänna laddplatserna för elbilar i Tingsryds kommun !

 

Som ett led i Tingsryds deltagande i projektet Green Charge Sydost och som ett första steg i uppbyggnaden av en ladd-infrastruktur för elfordon invigs på fredag de första fyra laddplatserna i kommunen.

 

Härigenom erbjuds möjlighet för parkering och laddning till alla brukare av elfordon med dessa fyra platser. Laddningen kan inledningsvis ske utan kostnad.

 

Tid: Fredagen den 12 september kl 13.00.

Plats: Övre torget i Tingsryd

 

Hjärtligt välkomna !!!