Individ- och familjeomsorgen söker kontaktfamiljer

Det finns barn och ungdomar som för kortare eller längre tid har behov av att regelbundet komma till en annan familj, exempelvis varannan helg eller en helg i månaden.

Kontaktfamiljen blir en resurs för en familj eller enskild som behöver stöd eller avlastning. En kontaktfamiljs stöd kan vara avgörande för att barnet eller ungdomen ska få stabilitet i en annars rörig situation.

Socialtjänsten söker därför lämpliga familjer för uppdraget. Familjen och miljön ska vara stabil och det ska finnas en trygghet i hemmiljön.

För mer information kontakta Rebecca Stenemo på telefonnummer 0477- 443 05 eller mejla rebecca.stenemo@tingsryd.se.