Info om renoveringen av stationshuset

Renoveringen av stationshuset pågår och i sommar kommer byggnaden att vara färdigrenoverad invändigt. Det blir bland annat en ny huvudentré och hela väntsalen ska vara kvar kvar.

De som flyttar in i stationshuset är delar av arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten.

- Syftet är att skapa en mötesplats för att främja integration och motverka utanförskap för de som exempelvis är långtidssjukskrivna, arbetslösa, nyanlända eller står utan försörjning, säger avdelningschef Rebecca Elmforsen.

I stationshuset kommer de som är med i Arbete och lärandes program att kunna delta i gruppmöten, workshops och aktiviteter.

- Det kan exempelvis handla om hur man söker jobb, hur du skriver ett cv och hälsofrämjande aktiviteter, säger Rebecca Elmforsen.

På nedervåningen av stationshuset kommer det att finnas en öppen yta dit man kan komma vissa bestämda tider. Hit kan man komma om man behöver stöd och hjälp.

- Man kommer att kunna få hjälp med ansökan av studielån till CSN, söka jobb-stöd, språkstöd inför exempelvis kontakt med arbetsförmedling eller socialtjänst, kurser i digital kompetens där man kan få hjälp med mobilt bank-id, appar med mera, språkkafé, berättar Rebecca Elmforsen.

Den nya huvudentrén till byggnaden blir den som idag är vänd in mot busshållplatserna, där väntsal för bussresande och besökstoalett finns.

I busskurerna ska det även sättas upp realtidstavlor där man på skärmar kan se vilka bussar som ankommer och avgår. Från och med årsskiftet ska även en betalautomat med väderskydd, där man kan ladda sitt busskort, att placeras i anslutning till busskurerna.