Information från renhållningen

Glöm inte att soporna du lägger i ditt kärl ska vara förpackade så att de inte flyger omkring vid tömning.

Tänk också på att det finns större risk att de fryser fast i kärlet om de inte är förpackade. Kärlet kan då vara svårt att tömma och det kan fortfarande finnas sopor kvar efter tömning.

God Jul önskar
vi på renhållningsavdelningen

2013-12-13