Information med anledning av covid-19

Tingsryds kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På grund av att smittspridningen ökat gäller nu skärpta allmänna råd i Kronobergs län.

Var uppmärksam på att det förekommer spridning av falsk information. Hos oss hittar du korrekt information om situationen i Tingsryd, men tänk på att uppgifter snabbt kan bli inaktuella i samband med nya uppdateringar och rekommendationer. Vid förändringar uppdaterar vi alltid så snart vi har möjlighet.

Mer information om coronapandemin och covid-19.

Läkemedelsverket om vaccin

Samlad information publicerad på tingsryd.se.

Sammanställning av aktuella nyheter via krisinformation.se.

1177 - Region Kronoberg

Information på olika språk

Tillfällig pandemilag infördes 10 januari

Riksdagen har tagit beslut om en tillfällig pandemilag som började gälla den 10 januari. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för att se till att lagen efterföljs.

Mer information om den tillfälliga pandemilagen via Länsstyrelsen Kronoberg.

Delvis distansundervisning på Dackeskolan

Under vecka 9 distansundervisning för alla elever på högstadiet för att minska risken för smittspridning efter sportlovet.

I övrigt bedrivs undervisningen växelvis sedan 25 januari. Två årskurser kommer att vara på plats medan en årskurs får distansundervisning. Det sker genom rotation.

Detta gäller till dess annat besked ges. Det kan alltså bli en kortare tidsperiod, men det kan också bli en längre period.

Vaccinering i Tingsryds kommun

Allmänheten kan ännu inte boka tid för vaccination. Viktig information uppdateras kontinuerligt på 1177.se. Där finns även information på flera språk.

1177 vårdguiden - samlad information om covid-19 vaccination

Folkhälsomyndigheten - samlad information om covid-19 vaccination

Vaccinering mot covid-19 startade den 28 december i Tingsryds kommun. Den inledande vaccinationen gäller fas 1 som var omsorgstagare på särskilt boende och de som har hemsjukvård, samt deras hushållsnärakontakt, exempelvis sambo. Omvårdnadspersonal har också erbjudits vaccin.

Samarbete med vårdcentralen kring vaccineringen

De som har insatser som hemsjukvård, i ordinärt boende och på våra äldreboenden, blir vaccinerade via kommunens vaccinationsteam. För de som enbart har hemtjänst samarbetar kommunen med vårdcentralen i Tingsryd.

Det innebär att de med hemtjänst kommer att bli uppringda av personal från vårdcentralen för att boka in en tid. Vid dessa telefonsamtal kommer inga frågor ställas om personnumret, utan endast personens namn och vilka aktuella läkemedel som används. Den make/maka eller sambo som personen delar hushåll med, ingår också i vaccineringen, och bokas in samtidigt.

Pfizer Comirnaty heter vaccinet som ges i två doser med tre-fyra veckors mellanrum. En vecka efter dos nummer två ska skyddet mot coronaviruset och covid-19 vara fullgott.

Vaccineringen utförs enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kommunala idrottsanläggningar öppnar för viss verksamhet

Den 21 januari meddelade regeringen att de på inrådan av Folkhälsomyndigheten beslutat att föreningsverksamheten för barn födda 2005 eller senare fick återupptas.

Den 4 februari kom ett nytt beslut att även ungdomar födda fram till och med 2002 får inkluderas i den organiserade idrotts- och fritidsverksamheten.

Detta gäller både aktiviteter inomhus och utomhus så länge de allmänna restriktionerna följs, samt att respektive förening beaktar sitt specialförbunds riktlinjer. Beslutet från regeringen gäller i första hand till den 21 februari 2021, då nytt beslut kommer att fattas.

Mer information om idrottsanläggningarna i Tingsryds kommun: Kommunala idrottsanläggningar åter öppna för viss verksamhet

För att minska smittspridningen. Direktiv som gäller vecka 9 efter sportlovsveckan.

Resor inrikes och utrikes

Sverige införde den 22 december 2020 ett inreseförbud vid resor från Danmark och Storbritannien.  Skälet är att minska och hindra smittspridningen av en ny typ av covid-19-viruset.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer i samband med resa till länder med den nya virusvarianten.

Frågor och svar om inreseförbuden.

Bibliotek har tillfälliga öppettider

På grund av de nationella restriktionerna är biblioteken i Tingsryds kommun stängda sedan den 22 december. Men från och med måndag den 1 februari införs tillfälliga öppettider.

Mer information om tider och kontaktuppgifter.

Tillfälliga öppettider från 1 februari.

Beslut om delvis distansundervisning på gymnasieskolor

Under vecka 9 kommer all undervisning ske på distans för att minska smittspridningen veckan efter sportlovet.

Den 21 januari har regeringen på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att gymnasieskolorna från och med den 25 januari övergår till delvis distansutbildning.

På Wasaskolan kommer undervisningen bedrivas enligt följande med start på den 25 januari:

Tingsryds kommun erbjuder sina egna elever matlådor via e-tjänst för uthämtning på närmsta kök där man bor, till exempel i Ryd, Väckelsång och så vidare. E-tjänsten finns här: Matbeställning för elev i Tingsryds kommun
Läs mer om: mathämtning för elever som går på gymnasieskola i annan kommun

Förbud mot alkoholförsäljning från klockan 20.00

Regeringen om det tillfälliga alkoholförbudet och vad som gäller.

Alla bör ta sitt ansvar och hjälpa till att minska smittspridningen genom att följa råden som gäller i Kronoberg:

Avstå från att vistas i en inomhusmiljö där det finns risk för trängsel, till exempel butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. 

 • Du kan fortfarande besöka en affär om du måste, till exempel apotek eller livsmedelsaffär. Behöver du handla, så gör det vid tider när det inte är trängsel i butiken och håll avstånd.
 • Undvik miljöer och platser där många vistas samtidigt, till exempel bibliotek, idrottsanläggningar, gym och badhus. Undvik att ha gallerior, bibliotek eller liknande som mötesplats.
 • Överväg andra alternativ för träning och motion. Medicinskt motiverad träning omfattas inte.

Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar.

 • Avstå från evenemang som samlar många människor samtidigt, oavsett om det sker inomhus eller utomhus. Risken för smittspridning ökar i dessa situationer och det är även riskfyllt med resor till och från sådana evenemang.
 • Du som är över 15 år avråds från all sorts idrottsverksamhet. Undantag görs endast för elitidrottare och elever på idrottsgymnasier. Barn och ungdomar i grundskolan kan fortsätta att träna sin idrott.
 • Alla, oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts och där resor är nödvändiga. Undantag görs för elitidrottare.

I samband med beslutet om att införa skärpta allmänna råd i Kronoberg har Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutat att gå tillbaka till ett förbud mot sammankomster och tillställningar som riktar sig till allmänheten om de samlar fler än femtio personer.

Undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor med eller närmast anhöriga

 • Med fysisk kontakt menas de människor du träffar och som befinner sig på 1–1,5 meters avstånd, och där själva mötet (kontakten) varar mer än 15 minuter.
 • Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar omfattas inte av rådet.
 • Undvik aktiviteter som inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra. Till exempel privata tillställningar som afterwork, fester, bröllop, kalas, middagar samt hälso- och skönhetsvård som inte är medicinskt motiverade.

Så kan du minska smittspridningen och undvika att få covid-19

 • Stanna hemma om du har symptom, även om du bara har lite symtom. Testa dig för covid-19 om symtomen kvarstår efter 24 timmar.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Försök undvika att röra vid ansiktet eller ögonen.
 • Skydda äldre och riskgrupper.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Alla verksamheter i Kronoberg uppmanas att vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden.

 • Det kan innebära att begränsa antalet besökare vid samma tidpunkt, att öppettiderna anpassas och verksamheten erbjuder digitala alternativ.

Skärpta allmänna råd för verksamheter i Kronobergs län

 • Alla verksamheter i regionen eller regiondelen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan till exempel innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt, öppettiderna anpassas och verksamheterna erbjuder digitala alternativ.
 • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan vara åtgärder som att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar för att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Du hittar mer information om coronapandemin och covid-19.

Samlad information om publicerad information.

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen
Senast uppdaterad: 2021-02-26