Information med anledning av covid-19

Tingsryds kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På grund av att smittspridningen ökat gäller nu skärpta allmänna råd i Kronobergs län.

Var uppmärksam på att det förekommer spridning av falsk information. Hos oss hittar du korrekt information om situationen i Tingsryd, men tänk på att uppgifter snabbt kan bli inaktuella i samband med nya uppdateringar och rekommendationer. Vid förändringar uppdaterar vi alltid så snart vi har möjlighet.

Mer information om coronapandemin och covid-19.

Läkemedelsverket om vaccin

Samlad information publicerad på tingsryd.se.

Sammanställning av aktuella nyheter via krisinformation.se.

1177 - Region Kronoberg

Information på olika språk, information i other languages

Tillfällig pandemilag infördes 10 januari

Riksdagen har tagit beslut om en tillfällig pandemilag som började gälla den 10 januari. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för att se till att lagen efterföljs.

Mer information om den tillfälliga pandemilagen via Länsstyrelsen Kronoberg.

Vaccinering i Tingsryds kommun

Allmänheten kan ännu inte boka tid för vaccination. Viktig information uppdateras kontinuerligt på 1177.se. Där finns även information på flera språk.

1177 vårdguiden - samlad information om covid-19 vaccination

Folkhälsomyndigheten - samlad information om covid-19 vaccination

Vaccinering mot covid-19 startade den 28 december 2020 i Tingsryds kommun.

Alla omsorgstagare på kommunens äldreboende har sedan några veckor tillbaka fått två doser av Pfizers vaccin mot covid-19.

Efter vecka 11 har även de allra flesta som har hemsjukvård och hemtjänst samt deras hushållsnära kontakt fått dos två av samma vaccin.

Till övervägande del har personal och omsorgstagare inom LSS också vaccinerats.

Personal och omsorgstagare som ångrat sig eller av någon annan anledning inte blivit vaccinerade kan höra av sig till kommunens vaccinationssamordnare via medborgarkontoret 0477-441 00.

Vaccinationssamordnaren i kommunen har endast ansvar för de omsorgstagare som är inskrivna i vård och omsorgsförvaltningen. Allmänheten får ta kontakt med 1177 eller Region Kronobergs telefonnummer med vaccineringsinformation 0470-58 60 00. Ett förinspelat meddelande läses upp, det kommer också på engelska inom kort.

Vaccineringen utförs enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Samarbetet med Vårdcentralen i Tingsryd fortsätter kring vaccineringen.

Kommunala idrottsanläggningar öppnar

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat de föreskrifter och allmänna råd som riktar sig till idrottsföreningar. De stärkta regionala restriktioner som gällt tas också bort från och med 1 juni, vilket innebär lättnader för idrotten och föreningsverksamheten.

Läs vad som gäller: Omställningar 1 juni för idrotts- och föreningslivet

Resor inrikes och utrikes

Folkhälsomyndighetens rekommendationer i samband med resa till länder med den nya virusvarianten.

Frågor och svar om inreseförbuden.

Bibliotek har tillfälliga öppettider

Den 1 juni öppnar biblioteken i Tingsryd för besök igen.

Tänk på att det fortfarande är kortare besök som gäller och att inte för många får besöka lokalerna samtidigt.

Mer information om tider och kontaktuppgifter.

Beslut om delvis distansundervisning på gymnasieskolor

På grund av fortsatt relativt hög smittspridning i gymnasieåldern har smittskyddsläkaren i samråd med skolcheferna för de kommunala gymnasieskolorna kommit överens om att rekommendationen om delvis distansundervisning på gymnasiet fortsätter gälla vårterminen ut. Beroende på lokala förutsättningar kan andelen närundervisning variera men rekommendationen är att det är ungefär två tredje delar av eleverna på plats samtidigt på gymnasieskolan.

Tingsryds kommun erbjuder sina egna elever matlådor via e-tjänst för uthämtning på närmsta kök där man bor, till exempel i Ryd, Väckelsång och så vidare. E-tjänsten finns här: Matbeställning för elev i Tingsryds kommun
Läs mer om: mathämtning för elever som går på gymnasieskola i annan kommun

Förbud mot alkoholförsäljning

Regeringen om det tillfälliga alkoholförbudet och vad som gäller.

Minska smittspridningen genom dessa råd

Alla bör ta sitt ansvar och hjälpa till att minska smittspridningen genom att följa råden som gäller i Kronoberg:

Avstå från att vistas i en inomhusmiljö där det finns risk för trängsel, till exempel butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. 

 • Du kan fortfarande besöka en affär om du måste, till exempel apotek eller livsmedelsaffär. Behöver du handla, så gör det vid tider när det inte är trängsel i butiken och håll avstånd.
 • Undvik miljöer och platser där många vistas samtidigt, till exempel bibliotek, idrottsanläggningar, gym och badhus. Undvik att ha gallerior, bibliotek eller liknande som mötesplats.
 • Överväg andra alternativ för träning och motion. Medicinskt motiverad träning omfattas inte.

Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar.

 • Avstå från evenemang som samlar många människor samtidigt, oavsett om det sker inomhus eller utomhus. Risken för smittspridning ökar i dessa situationer och det är även riskfyllt med resor till och från sådana evenemang.
 • Du som är över 15 år avråds från all sorts idrottsverksamhet. Undantag görs endast för elitidrottare och elever på idrottsgymnasier. Barn och ungdomar i grundskolan kan fortsätta att träna sin idrott.
 • Alla, oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts och där resor är nödvändiga. Undantag görs för elitidrottare.

I samband med beslutet om att införa skärpta allmänna råd i Kronoberg har Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutat att gå tillbaka till ett förbud mot sammankomster och tillställningar som riktar sig till allmänheten om de samlar fler än femtio personer.

Undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor med eller närmast anhöriga

 • Med fysisk kontakt menas de människor du träffar och som befinner sig på 1–1,5 meters avstånd, och där själva mötet (kontakten) varar mer än 15 minuter.
 • Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar omfattas inte av rådet.
 • Undvik aktiviteter som inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra. Till exempel privata tillställningar som afterwork, fester, bröllop, kalas, middagar samt hälso- och skönhetsvård som inte är medicinskt motiverade.

Så kan du minska smittspridningen och undvika att få covid-19

 • Stanna hemma om du har symptom, även om du bara har lite symtom. Testa dig för covid-19 om symtomen kvarstår efter 24 timmar.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Försök undvika att röra vid ansiktet eller ögonen.
 • Skydda äldre och riskgrupper.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Alla verksamheter i Kronoberg uppmanas att vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden.

 • Det kan innebära att begränsa antalet besökare vid samma tidpunkt, att öppettiderna anpassas och verksamheten erbjuder digitala alternativ.

Skärpta allmänna råd för verksamheter i Kronobergs län

 • Alla verksamheter i regionen eller regiondelen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan till exempel innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt, öppettiderna anpassas och verksamheterna erbjuder digitala alternativ.
 • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan vara åtgärder som att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar för att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Du hittar mer information om coronapandemin och covid-19.

Samlad information om publicerad information.

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen
Senast uppdaterad: 2021-06-01