Information med anledning av covid-19

Tingsryds kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På grund av att smittspridningen ökat gäller nu skärpta allmänna råd i Kronobergs län.

Var uppmärksam på att det förekommer spridning av falsk information. Hos oss hittar du korrekt information om situationen i Tingsryd, men tänk på att uppgifter snabbt kan bli inaktuella i samband med nya uppdateringar och rekommendationer. Vid förändringar uppdaterar vi alltid så snart vi har möjlighet.

Du hittar mer information om coronapandemin och covid-19 via denna länk.

Samlad information om publicerad information via denna länk.

Länsstyrelsen om förbud vid sittande publik

Länsstyrelsen har den 23 november fattat beslut om att, av smittskyddsskäl, begränsa antalet personer som får samlas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med sittande publik till åtta personer från och med den 24 november 2020.

Det är samma antal som enligt regeringens beslut får samlas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Länsstyrelsens beslut gäller tillsvidare, men omprövas löpande.

– Beslutet innebär en större tydlighet och enhetlighet, att det är åtta personer som gäller i de flesta sammanhang. Vi hoppas och tror att detta ska få en bra effekt på smittspridningen, så att vi förhoppningsvis kan öppna upp lite inför jul och nyår, säger Maria Arnholm, landshövding.

Länsstyrelsen har samrått med smittskyddsläkaren vid Region Kronoberg som stöttar förslaget om en begränsning av undantaget för 300 deltagare i förbudsförordningen till åtta deltagare och att det är angeläget att vi får en enad reglering i Sverige.

Mer information via denna länk.

Max åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Regeringen har den 20 november fattat beslut om att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Syftet är att motverka smittspridningen av covid-19. Förordningsändringen träder i kraft den 24 november 2020 och kommer, i nära dialog med Folkhälsomyndigheten, att omprövas kontinuerligt. Utgångspunkten är att den föreslagna begräsningen inte ska gälla längre än fyra veckor.

Länk till Regeringen med anledning av beslutet ovan.

Förbud mot alkoholförsäljning från klockan 22

För att förhindra ökad smittspridning av coronaviruset har regeringen beslutat att alkoholförsäljning ska förbjudas på bland annat restauranger och barer mellan klockan 22.00 och 11.00. Förbudet börjar gälla den 20 november till och med 28 februari.

Länk till Regeringen med anledning av förbud mot alkoholförsäljning

En uppmaning från Sveriges statsminister Stefan Löfven och socialminister Lena Hallengren.

Skärpta allmänna råd i Kronoberg

Smittspridningen av covid-19 ökar snabbt i Kronoberg. Därför har Folkhälsomyndigheten och Region Kronobergs smittskyddsläkare beslutat om att skärpta lokala allmänna råd gäller för dig som bor i eller besöker Kronoberg. De skärpta råden gäller till 26 november, men kan förlängas.

Alla bör ta sitt ansvar och hjälpa till att minska smittspridningen genom att följa råden som gäller i Kronoberg:

Avstå från att vistas i en inomhusmiljö där det finns risk för trängsel, till exempel butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. 

 • Du kan fortfarande besöka en affär om du måste, till exempel apotek eller livsmedelsaffär. Behöver du handla, så gör det vid tider när det inte är trängsel i butiken och håll avstånd.
 • Undvik miljöer och platser där många vistas samtidigt, till exempel bibliotek, idrottsanläggningar, gym och badhus. Undvik att ha gallerior, bibliotek eller liknande som mötesplats.
 • Överväg andra alternativ för träning och motion. Medicinskt motiverad träning omfattas inte.

Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar.

 • Avstå från evenemang som samlar många människor samtidigt, oavsett om det sker inomhus eller utomhus. Risken för smittspridning ökar i dessa situationer och det är även riskfyllt med resor till och från sådana evenemang.
 • Du som är över 15 år avråds från all sorts idrottsverksamhet. Undantag görs endast för elitidrottare och elever på idrottsgymnasier. Barn och ungdomar i grundskolan kan fortsätta att träna sin idrott.
 • Alla, oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts och där resor är nödvändiga. Undantag görs för elitidrottare.

I samband med beslutet om att införa skärpta allmänna råd i Kronoberg har Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutat att gå tillbaka till ett förbud mot sammankomster och tillställningar som riktar sig till allmänheten om de samlar fler än femtio personer.

Undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor med eller närmast anhöriga

 • Med fysisk kontakt menas de människor du träffar och som befinner sig på 1–1,5 meters avstånd, och där själva mötet (kontakten) varar mer än 15 minuter.
 • Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar omfattas inte av rådet.
 • Undvik aktiviteter som inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra. Till exempel privata tillställningar som afterwork, fester, bröllop, kalas, middagar samt hälso- och skönhetsvård som inte är medicinskt motiverade.

Länk till information från Region Kronoberg gällande skärpta lokala allmänna råden.

Länk till Folkhälsomyndigheten gällande de skärpta lokala allmänna råden.


Information about tightening of the general guidelines in Kronoberg County in other languages:

English
Tightening of guidelines to reduce the spread of COVID-19 infection in Kronoberg

Dari
تشدید طرزالعملھا برای کاھش شیوع مریضی کووید-
19 در کرونوبری

Somali
Talooyinka oo laga sii adkeeyey si loogu dhimo faafitaanka fayruska covid-19 ee Kronoberg

Arabic
تشدید الإجراءات الوقائیة للحد من إنتشار عدوى الكوفید- 19
في مقاطعة كرونوبیري

Tigrinja
ኣብ Kronoberg (ክሮኖበርግ) ንዘሎ ዝርግሔ ለበዳ ኮቪድ-19 ንምጉዳል ተባሂሉ ንዝወጸ መምርሒታት ምጥንኻር

Chechen (tjetjenska)
COVID-19 д1асаяжарна дуьхьало яран бакъонаш Крунубергехь ч1аг1ъяр

Så kan du minska smittspridningen och undvika att få covid-19

 • Stanna hemma om du har symptom, även om du bara har lite symtom. Testa dig för covid-19 om symtomen kvarstår efter 24 timmar.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Försök undvika att röra vid ansiktet eller ögonen.
 • Skydda äldre och riskgrupper.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Alla verksamheter i Kronoberg uppmanas att vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden.

 • Det kan innebära att begränsa antalet besökare vid samma tidpunkt, att öppettiderna anpassas och verksamheten erbjuder digitala alternativ.

Skärpta allmänna råd för verksamheter i Kronobergs län

 • Alla verksamheter i regionen eller regiondelen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan till exempel innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt, öppettiderna anpassas och verksamheterna erbjuder digitala alternativ.
 • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan vara åtgärder som att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar för att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Du hittar mer information om coronapandemin och covid-19 via denna länk.

Samlad information om publicerad information via denna länk.

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen
Senast uppdaterad: 2020-11-24